Økonomisk rådgiver
Hjælp til økonomistyring i virksomheden

For os handler god rådgivning om nærvær.

Hos Reviraad kan du få løbende rådgivning og sparring omkring virksomhedens forholde, blandt andet i forbindelse med optimering af drift eller likviditet.

Vi ønsker at være tydelige omkring vores engagement i virksomheden, at være visionære på egne og kunders vegne, og som rådgivere at udvise nærhed til vores kunder.

Vi rådgiver indenfor en række områder herunder:
· virksomhedsetablering og iværksætteri
· budgettering
· finansiering
· generationsskifte
· rekonstruktion
· fusion, spaltning og omstruktureringer i øvrigt
· holding- og koncernstrukturer
· salgsmodning
· risikostyring
· etablering af bogholderi, forretningsgange m.v.
· og en lang række andre ad hoc opgaver

Begrebet rådgivning er meget bredt og indbefatter også regnskabs- og skattemæssig rådgivning samt rådgivning om kontroller og forretningsgange. Denne del af rådgivningen er beskrevet andet steds på web-sitet.

Næsten alt hvad virksomheder foretager sig har eller kan få skattemæssige konsekvenser, hvorfor rådgivning indenfor dette område naturligt udgør en væsentlig del.

Hos Reviraad kender vi behovet for seriøs rådgivning. Derfor er vi også omhyggelige og præcise i det forarbejde og den analyse, vi lægger til grund for vores rådgivning.

Få et gratis og uforpligtende tilbud

Law 6