Skat & Moms

Skatteplanlægning handler om at værne om sine værdier.

Rådgivning inden for området skatter, moms og afgifter er et kerneområde, der ofte indgår som et integreret led i assistance på det regnskabsmæssig område og ikke mindst i økonomisk rådgivning.

Vi laver, som en naturlig følge af assistance med udarbejdelsen af regnskaber, opgørelse af skattepligtige indkomster for selskaber, personlig erhvervsdrivende mv. og som tilknytning hertil skattemæssig rådgivning.

Såfremt din virksomhed har en omsætning på mere end 50.000 kr. om året skal der som udgangspunkt ske momsregistrering af virksomheden. Dette indebærer udover en registrering, at virksomheden i forbindelse med fakturering tillige skal opkræve 25% moms af varer og ydelser der sælges her i landet. Dette gælder næsten alle, men der er dog enkelte undtagelser, som virksomheder afhængig af deres branche og handelsobjekt skal være opmærksomme på.

​ ​Du skal momsregistreres, hvis du sælger varer – uanset om de er nye eller brugte. Du skal momsregistreres, også selvom du køber varerne i udlandet, eller du sælger dem til udlandet.

Law 9