Revision

Revision og regnskab – en af vores kernekompetencer?

Som revisor afstemmer vi dit regnskab og foretager løbende stikprøver af dine bogførte bilag og vurderer om dine driftsmidler (bil, maskiner m.m.) er værdiansat korrekt.

For at dine interessenter kan være sikre på, at oplysningerne i dit regnskab er korrekte er det nødvendigt at en revisor godkender dit regnskab.

Dette er ikke kun til gavn for dine interessenter, men kan også hjælpe dig med at:
· forstå dit regnskab bedre
· give dig nyttig information om momsregler og andre vigtige elementer i drift af din virksomhed

Når vi hjælper dig med at revidere dit regnskab giver vi dig samtidig rådgivning om, hvorvidt du gør nogle ting uhensigtsmæssigt og hvordan du kan blive bedre til at opstille dit regnskab, så det er mere overskueligt. Alt sammen for at overskueliggøre dit regnskab, så du nemmere og hurtigere kan bogføre dine løbende indtægter og udgifter.

Revision betyder også, at vi kvalitetssikrer og dokumenterer vores eget arbejde i forskellige økonomistyringssystemer – det er din garanti for at dit regnskab bliver udarbejdet korrekt.

Vi anvender moderne hjælpeværktøjer og arbejdsmetoder for at sikre vore kunder en hurtig og effektiv revision.

Revisionen tilpasses til hver enkelt virksomhed og der anvendes kun de værktøjer, som er relevante for denne. Vi er underlagt strenge krav i vores udførelse af vores arbejde.

Vi lægger stor vægt på, at selv meget komplekse revisions- og regnskabsleverancer kommunikeres forståeligt fra vores side. Vi arbejder naturligvis med de gældende standarder, der gør, at skattemyndighederne ikke er i tvivl om et eneste komma i vores materiale, men vi prioriterer også dialogen med kunden meget højt. De er først og fremmest mennesker, som forstår kunderne, og som kunderne forstår. Det har vi erfaring for skaber værdi for vores kunder, og dermed for os.

Ring til os allerede i dag på tlf. 71 70 74 58 / 28 34 72 60 eller send os en mail på info@reviraad.dk og hør, hvordan vi kan hjælpe dig med dit regnskab.